Scrubber & Distilasyon Kolonları

Scrubber sistemleri, endüstriyel tesislerde tahliye edilen egzoz havasının temizlenmesinde ve tozunun giderilmesinde, gaz halindeki zehirli maddelerin absorpsiyonunda kullanılabilen kontrol cihazları grubudur.Ayrıca baca gazı içerisinde yoğunlaşan sıcak gazların ısı geri kazanımı için de kullanılabilirler.

Distilasyon sistemleri, iki veya daha fazla bileşen içeren bir karışımın ısıtılıp, buhar ve sıvı faz oluşturmak suretiyle daha uçucu bileşence zengin karışımların elde edilmesini sağlayan ayırma işlemidir.Damıtma, özellikle organik bileşiklerin saflaştırılması ve ayrılmasında en çok kullanılan yöntemlerden biridir. Kaynama noktasında bulunan bir sıvıya daha fazla ısı verilirse sıvının sıcaklığı artmaz, verilen ısı sıvının buhar haline dönüşmesini sağlar. Sıcaklık, sıvının tamamen buhar halinde uzaklaşmasına kadar sabit kalır. Bu yöntemle buhar basınçları farklı olan sıvılar birbirinden ayrılabilir.